Informatie – Opleiding

De drumband is te verdelen in twee groepen: de leden in opleiding en het korps. Afhankelijk van het aantal leden die bijna klaar zijn met de opleiding is er in het verleden (en mogelijk in de toekomst) nog een tussengroep geweest: de jeugddrumband.

Opleiding kinderen

De drumband is uniek in het feit dat we onze slagwerkopleiding combineren met Jong Nederland en alles wat daarbij hoort. Kinderen vanaf 7/8 jaar oud die graag muziek willen maken kunnen zich aansluiten bij de Jong Nederlandgroep de ‘Knammels’ (maandagavond 18:30 – 20:00 uur). De kinderen worden momenteel tijdens die avond één voor één uit het spelprogramma geroepen om individueel muziekles te volgen bij een van de instructeurs. Naast het muzikale gedeelte komen tevens sport, spel en creativiteit aan bod. Door het jaar heen worden activiteiten als zwemmen, bowlen en een zomerkamp en weekendje georganiseerd.
Momenteel zijn we bezig om de opleiding verder te verbeteren. We willen hierbij meer aandacht geven aan o.a. samenspel en variatie in instrumenten.

Oorkondes en rapporten

Om leerlingen en hun ouders een indicatie te geven op welk niveau de leerling speelt, houdt de drumband jaarlijks een voorspeelmiddag. Tijdens deze middag kunnen de leerlingen aan familieleden, bekenden en andere leden van de drumband laten horen wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. Op deze dag kunnen de leerlingen een oorkonde behalen afhankelijk van het niveau. We kennen de indeling:
Oorkonde A: hele, halve en kwartnoten.
Oorkonde B: achtste noten.
Oorkonde C: zestiende noten.
Oorkonde D: roffel met combinaties van zestiende noten
Oorkonde E: solistisch werk.Vanaf oorkonde D kan de leerling, in onderling overleg met de instructeur, individueel verder voor de muziekdiploma’s A t/m D die erkend zijn door de LBT (Limburgse Bond van Tamboerkorpsen). De leerling kan, na goed verloop van de extra lessen, in overleg met de instructeur op examen gaan en zal, na het succesvol afleggen ervan, een beoordeling en een diploma krijgen. Deze extra lessen vinden plaats op donderdagmiddag en deze zullen verzorgd worden door een betaalde instructeur (hier zijn dan ook extra kosten aanverbonden).

Naast de vertrouwde oorkondes heeft de drumband een rapport geïntroduceerd, deze is geïntegreerd in het lesboekje. In zo’n rapport worden niveau en vorderingen aan het licht gebracht. Zo heeft u, als ouder zicht op de prestaties van uw kind.

Jeugddrumband

Bij een grotere groep kinderen die bijna klaar zijn met de opleiding is het mogelijk dat we tijdelijk een jeugddrumband oprichten. In de jeugddrumband komen worden vaardigheden getraind die van belang zijn bij het spelen in het korps. Hierbij valt te denken aan samenspel, instrumentatie (kennis van slagwerkinstrumenten) en het spelen onder leiding van een dirigent. De jeugddrumband is een veilige tussenhaven om eerder opgedane kennis en vaardigheden vanuit de opleiding te herhalen, toe te passen en te vergroten. Tevens is het leuk om samen een mooi muziekstuk neer te zetten.

Korps

Na het doorlopen van de opleiding komen de kinderen in het korps. Dit is onze uittrekkende groep, die alle optredens verzorgt. Op maandagavond wordt van 20:15 uur tot 21:45 uur gerepeteerd. Door het jaar heen worden optredens bijgewoond, zoals carnaval, Sint Maarten, festivals, muziektoernooien, de jaarlijkse communiemissen, serenades, enzovoorts.

Zeg… volg jij onze instagram pagina al?