Informatie – Lessen

Financiele acties

Om de contributie zo laag mogelijk te houden organiseert Jong Nederland diverse acties. Zo verzorgt Jong Nederland Horst elk jaar de potgrondactie. Deze actie vindt in maart op een zaterdag plaats. We hopen dan ook dat u tijdens deze dag meehelpt als chauffeur of verkoper. Iedere ouder wordt enkele weken voor de actie persoonlijk benaderd. Alleen door een dergelijke actie kan de aanschaf van nieuwe instrumenten gerealiseerd worden.

Ook is al enkele keren het tweejaarlijkse DRUMPOP georganiseerd. DRUMPOP is opgezet om de bevolking van Horst aan de Maas e.o. met alle facetten van de drumwereld kennis te laten maken.

Afmelden

Wanneer het kind verhinderd is om op de groepsavond te komen, dient de leerling zich tijdig af te melden bij de spelleiding.
Iedereen is hard nodig in het korps, immers een voetbalwedstrijd speel je ook niet met 8 man in het veld. Mocht je verhinderd zijn om een optreden bij te wonen: 4 weken van te voren afmelden bij de instructeur, zodat er vervanging geregeld kan worden.

Oorkondes en rapporten

Vanaf oorkonde D kan de leerling, in onderling overleg met de instructeur, individueel verder voor de muziekdiploma’s A t/m D die erkend zijn door de LBT (Limburgse Bond van Tamboerkorpsen). De leerling kan, na goed verloop van de extra lessen, in overleg met de instructeur op examen gaan en zal, na het succesvol afleggen ervan, een beoordeling en een diploma krijgen.

Om leerlingen en hun ouders een indicatie te geven op welk niveau de leerling speelt, houdt de drumband jaarlijks een voorspeelmiddag.
Tijdens deze middag kunnen de leerlingen aan familieleden, bekenden en andere leden van de drumband laten horen wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. Op deze dag kunnen de leerlingen een oorkonde behalen afhankelijk van het niveau. We kennen de indeling:
Oorkonde A: hele, halve en kwartnoten.
Oorkonde B: achtste noten.
Oorkonde C: zestiende noten.
Oorkonde D: roffel met combinaties van zestiende noten
Oorkonde E: solistisch werk.
Naast de vertrouwde oorkondes heeft de drumband een rapport geïntroduceerd, deze is geïntegreerd in het lesboekje.
In zo’n rapport worden niveau en vorderingen aan het licht gebracht. Zo heeft u, als ouder zicht op de prestaties van uw kind.

Zeg… volg jij onze instagram pagina al?